Archiwum Krusenstiernskiej

Archiwum Rodziny Krusenstierna zostało podarowane Muzeum Okręgowemu Kalmar w 1982 roku przez dzieci i wnuki Philipa Hermana von Krusenstierna. Właściwe przekazanie nastąpiło w 1991 roku. Philip Herman von Krusenstiernska (1875-1938) był specjalistą w zawodzie i zapalonym kolekcjonerem. Jego dziadek Carl Mauritz von Krusenstiernska osiadł w Kalmarze, a ciotka Hermina von Krusenstiernska mieszkała w gospodarstwie Krusenstiernska w Kalmarze.

W dojrzałym wieku genealogia i historia rodziny stały się głównymi zainteresowaniami Philipsa, który gromadził m.in. dokumenty osobiste, listy, fotografie i książki z rodu Krusenstierna, które w 1649 r. pasowano na rycerza i rozprowadzano do kilku krajów. W efekcie powstało archiwum rodzinne, które zawiera unikalny materiał o znaczeniu kulturowo-historycznym, na przykład o ludziach takich jak rosyjski żeglarz Adam Johan, admirał i premier Henning Wilhelm Mauritz, pułkownik i mieszkaniec Indii Wschodnich Mauritz Salomon oraz pisarka Agnes. Jednocześnie ślady wielu życiorysów tej rodziny świadczą o zmieniających się przez prawie 4 wieki warunkach życia i obyczajach. Archiwum wciąż jest zasilane materiałami z późniejszych pokoleń.

Na życzenie można zorganizować wizyty naukowców. Członkowie rodziny są przede wszystkim mile widziani na corocznym dniu archiwum, który organizuje stowarzyszenie rodzinne.

Pytania dotyczące rodziny i zawartości archiwum można kierować do prezesa stowarzyszenia rodzinnego Otto von Krusenstierna na adres e-mail styrelsen@krusenstierna.se