Andreas Juhl

Kierownik działu i kierownik ds. marketingu

Odpowiada za pracowników muzeum w zakresie działań edukacyjnych, wystaw, studia kostiumów, programów publicznych, sprzedaży, komunikacji i marketingu. W skład jednostki wchodzi również sklep muzeum powiatowego, restauracja i kawiarnia.

0480-45 13 03