Ellen Ronsten

Budynek antykwariusz

Kompetencja: Certyfikowany ekspert ds. wartości kulturowych zgodnie z ustawą o planowaniu i budownictwie

Udział antykwariatu w związku z różnymi pracami konserwacyjnymi budynków oraz zadaniami dochodzeniowymi antykwariatu.

0480-45 13 71