Jan Westergren

Budynek antykwariusz

Kompetencja: Certyfikowany ekspert ds. wartości kulturowych zgodnie z ustawą o planowaniu i budownictwie

Kulturowe badania historyczne. Zaangażowanie antykwariuszy w renowację kościołów i innych obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym. Działa głównie na Olandii iw Kalmarze.

0480-45 13 18