Jennie Hogland

Asystent projektanta kostiumów

Zajmuje się pielęgnacją i konserwacją rekwizytów i odzieży do działalności edukacyjnej muzeum oraz w pracowni kostiumowej.

0480-45 13 11