""

Johan Åstrand

Archeolog

Zarządzanie projektami i badania archeologiczne, specjalne umiejętności i badania osadnictwa, epoka żelaza i czasy historyczne. Specjalistyczne kompetencje w zakresie zarządzania pracami terenowymi, miejskich badań archeologicznych w Växjö, Sölvesborg i Kristianopel, a także produkcji żelaza w epoce żelaza i średniowieczu. Archeologia publiczna.

 

0480-45 13 36