""

Jhonny Therus

Archeolog, fil. dr

Zarządzanie projektami i badania archeologiczne, specjalne kompetencje i badania doświadczeń w czasach prehistorycznych i wczesnym średniowieczu. Badania osadnicze i grobowe, zwłaszcza epoka brązu i żelaza, wczesne średniowiecze. Specjalistyczne groby kompetencyjne, warunki pochówku i miejsca kultu w epoce wikingów i wczesnym średniowieczu oraz źródła pisane z młodszej epoki żelaza. Sekretarz ds. badań w Grasca na Uniwersytecie Linneusza.

0480-45 13 28