""

Kenneth Alexandersson

Archeolog/Doktorant

Doktorant na Uniwersytecie w Göteborgu. Zarządzanie projektami i badania archeologiczne, specjalne umiejętności i doświadczenia badań prehistorycznych, zwłaszcza osad i grobów z epoki kamienia. Specjalistyczne inwentarze kompetencji i analizy lityczne. Napisanie pracy magisterskiej na temat wydobycia surowców w okresie neolitu w rejonie Kalmarsundu.

0480-45 13 22