Liselotte Jumme

Kierownik jednostki i antykwariusz budowlany

Kompetencja: Certyfikowany ekspert ds. wartości kulturowych zgodnie z ustawą o planowaniu i budownictwie

Współpracuje z zadaniami w zakresie urbanistyki, środowisk kulturowych, pojedynczych budynków i renowacji kościołów. Część zespołu zarządzającego muzeum.

0480-45 13 89