Przyznane środki na projekt podróży w czasie z dziećmi w wieku przedszkolnym

Dzięki przyznanym środkom projektowym z fundacji Irene i Bo Adolfssonów, muzeum hrabstwa Kalmar oraz stowarzyszenie domów hrabstwa Kalmar mają teraz szansę zaoferować przedszkolakom podróż w czasie w ich domowym środowisku. Dzięki podróżom w czasie jako metodzie, dzieci mają okazję do fantastycznego spotkania pokoleniowego z pomocą muzeum i stowarzyszenia społeczności lokalnej.

Dzięki podróżom w czasie dzieci poznają własną historię i poczują klimat miejsca, w którym żyją! Muzeum hrabstwa Kalmar przynosi ubrania i rekwizyty, a stowarzyszenie lokalnej społeczności oznacza lokal, wiedzę i czas non-profit.

- Możliwość zrobienia tego razem z ruchem wioski rodzinnej i rozpowszechnienia podróży w czasie jako metody w całym hrabstwie, nawet dla najmniejszych dzieci, jest absolutnie fantastyczna, mówi Tina Lindström, kierownik projektu w muzeum hrabstwa Kalmar

- W przypadku muzeum hrabstwa Kalmar mamy teraz środki, aby dotrzeć z podróżami w czasie nawet do najmłodszych dzieci w całym hrabstwie Kalmar! mówi Linda Liljeberg, koordynator projektu w muzeum hrabstwa Kalmar.

- Dla związku ojczyzny hrabstwa Kalmar jest to fantastyczna okazja, by dotrzeć do nowych pokoleń ze wszystkim, co mamy do zaoferowania w postaci wiedzy i społeczności lokalnej w ojczyźnie dzieci, mówi Peter Danielsson, konsultant ds. spraw rodzinnych w stowarzyszeniu ojczyzny hrabstwa Kalmar.

W ramach projektu muzeum okręgu Kalmar i stowarzyszenie domów okręgu Kalmar przeprowadzają 12 podróży w czasie, po jednej w każdej gminie. Projekt skierowany jest przede wszystkim do małych miejscowości i najbliższego przedszkola. Na razie nie ustalono jeszcze, jakie to szkoły.

Całkowity budżet projektu wynosi 385 755 SEK. W ramach projektu przewidziano również dofinansowanie autobusu, aby dojazdy z przedszkola do gospodarstwa nie były przeszkodą finansową.  

Podróż w czasie odbędzie się w 2023 roku.