Polityka prywatności

Niniejsza polityka ma zastosowanie w sytuacjach, w których Muzeum Hrabstwa Kalmar (KLM) przetwarza dane osobowe zebrane ze strony internetowej. Muzeum Hrabstwa Kalmar ceni ochronę danych osobowych i przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia i wyjaśnia, w jaki sposób Muzeum Hrabstwa Kalmar, jako osoba odpowiedzialna za dane osobowe, gromadzi, przetwarza i przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych.

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że Twoje dane osobowe są traktowane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie imienia i nazwiska, numeru PESEL, danych o lokalizacji, adresu IP, wizerunku lub jednego bądź kilku szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna osoby fizycznej.

Informacje, które zbieramy o Tobie

Możesz przekazać nam informacje bezpośrednio lub pośrednio. Podane przez Ciebie dane osobowe to dane, które aktywnie nam przekazujesz, wypełniając różnego rodzaju formularze. Kiedy zamawiasz produkty i usługi od KLM, rejestrujesz się w naszych programach i wydarzeniach lub wysyłasz podanie o pracę spontanicznie lub w odpowiedzi na wakat, możemy poprosić Cię o wypełnienie formularzy, w których podajesz nam swoje dane osobowe. Zbieramy tylko takie informacje, które odnoszą się do celu zbierania.

Przykłady informacji, które możemy zbierać za pośrednictwem naszej strony internetowej:

  • Dane osobowe i kontaktowe: Np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu podczas rezerwacji
  • Informacje o tym, jak wchodzisz w interakcję z naszymi usługami: zbieramy dane użytkownika, aby móc zobaczyć zachowanie użytkownika w celu ulepszenia strony internetowej. Informacje te są całkowicie anonimowe i nie można ich powiązać z osobą.

Cel przetwarzania danych osobowych

Informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą być wykorzystywane w dowolnym z następujących celów:

  • Przeprowadzaj transakcje - Wysyłaj swoje towary lub dostarczaj usługi i wydarzenia, które od nas kupiłeś oraz obsługuj przesłane do nas podania o pracę.
  • Popraw naszą komunikację — możemy wykorzystać podane przez Ciebie dane kontaktowe, aby wysyłać informacje i aktualizacje dotyczące Twojego zamówienia, a jeśli je zatwierdziłeś, również wysyłać biuletyny e-mailem, informacje o naszych wydarzeniach lub inne wiadomości.

Odbiorca danych osobowych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim. Wyjątkiem są zaufane strony trzecie, które w Rozporządzeniu o ochronie danych nazywane są asystentami danych osobowych. KLM zawarł umowy z tymi stronami i pomaga nam świadczyć usługi wspierające naszą działalność. Przykładem może być zbieranie danych użytkownika na stronie internetowej, aby móc zobaczyć zachowanie użytkownika, a tym samym ulepszać witrynę. Może to być również możliwość dostarczania zamówionych u nas towarów i usług lub świadczenia innych usług. Informacje wymieniane w tych celach zobowiązują się do zachowania poufności i niewykorzystywania ich do celów innych niż uzgodnione.

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli uznamy to za konieczne do spełnienia wymogów ustawowych, utrzymania polityki witryny lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszych lub innych osób. Jednak informacje, które nie pozwalają na identyfikację osobową, zebrane z Witryny na temat odwiedzających, mogą być przekazywane stronom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub w inny sposób.

Zawarliśmy umowy z zewnętrznymi dostawcami usług, aby pomóc nam uzyskać lepszy obraz osób odwiedzających witrynę. Usługodawcy ci nie mogą wykorzystywać informacji, które zbierają dla nas w naszym imieniu do innych celów niż pomaganie nam w prowadzeniu i ulepszaniu naszej działalności.

Jeśli Twoje dane osobowe zostaną udostępnione innym odbiorcom niż określone w niniejszej Polityce prywatności, poinformujemy Cię o tym, gdy zbierzemy Twoje dane osobowe i wyrazimy Twoją zgodę.

Ciasteczka

Plik cookie to mały plik danych tekstowych, o którego zapisanie na komputerze osoby odwiedzającej witrynę internetową może poprosić serwer sieciowy. Dzięki ogólnemu odsyłaniu zawartości pliku cookie z każdym żądaniem do danej witryny internetowej, serwer może śledzić preferencje odwiedzającego. Celem może być to, że użytkownik nie musi wprowadzać ustawień przy każdej wizycie.

Używamy plików cookie, zwanych również plikami cookie, na naszej stronie internetowej, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia użytkownika. Pliki cookie wiedzą między innymi, które strony odwiedziłeś wcześniej w witrynie i w ten sposób możemy dostosować zawartość do Twoich potrzeb. Używamy również plików cookie do pomiaru ruchu na naszych stronach internetowych.

Następujące pliki cookie witryny są dostępne pod adresem kalmarlanmuseum.se:

Nazwa: _ga
Domena: www.kalmarlansmuseum.se
Funkcja: Pobieranie statystyk dla Google Analytics. Uratowany na dwa lata.

Nazwa: _gid
Domena: www.kalmarlansmuseum.se
Funkcja: Pobieranie statystyk dla Google Analytics. Zapisane na 90 dni.

Nazwa: _gat
Domena: www.kalmarlansmuseum.se
Funkcja: Pobieranie statystyk dla Google Analytics. Służy do kierowania zapytań do Google Analytics. Zapisano na 60 sekund.

Nazwa: obejrzaneOuibounceModal
Domena: www.kalmarlansmuseum.se
Funkcja: śledzi, czy wyskakujące okienka z informacjami o wyszukiwaniu i biuletynie zostały wyświetlone odwiedzającemu. Jeśli plik cookie nie jest przechowywany, komunikat jest wyświetlany przy każdym żądaniu strony.

Nazwa: cookieok
Domena: www.kalmarlansmuseum.se
Funkcja: śledzi wyskakujące okienka z wyświetlanymi informacjami o plikach cookie. Jeśli plik cookie nie jest przechowywany, komunikat jest wyświetlany przy każdym żądaniu strony.

Nazwa: fr
Domena: .facebook.com
Funkcja: Pobiera informacje dla Facebooka. Zaszyfrowane dane dla identyfikatora Facebooka i identyfikatora przeglądarki. Ciasto jest usuwane po trzech miesiącach.

Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie, ale wtedy wrażenia użytkownika mogą być gorsze w postaci okienek komunikatów pojawiających się przy każdej wizycie na stronie. Informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie, są bezosobowe i nie przechowujemy nazwisk ani adresów e-mail. Nie jesteśmy w stanie śledzić, kto odwiedził witrynę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak są one istotne dla celu, do którego zostały pierwotnie przeznaczone. Może to być np. wykonanie uzgodnionych zobowiązań lub tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa lub inne przepisy prawa, takie jak ustawa o rachunkowości, ogólny termin przedawnienia lub wykonywanie uprawnień.

Twoje prawa osobiste

Masz prawo zażądać kopii (wyciągu z rejestru) Twoich danych osobowych, które posiadamy. Można to zrobić bezpłatnie raz w roku. Masz prawo do poprawienia nieprawidłowych lub niepełnych informacji o Tobie, a także możliwość usunięcia swoich danych, gdy informacje te nie są już istotne dla pierwotnego celu. Mogą jednak istnieć zobowiązania prawne, które uniemożliwiają nam natychmiastowe usunięcie części Twoich informacji. Obowiązki te mogą wynikać z przepisów dotyczących rachunkowości i podatków, przepisów dotyczących bankowości i prania pieniędzy, ale także z przepisów prawa konsumenckiego. W takich przypadkach blokujemy dane, które jesteśmy zobligowani zachować przed wykorzystaniem do celów innych niż wypełnienie takich obowiązków prawnych. Masz prawo do złożenia wszelkich skarg dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych do krajowego organu nadzorczego.

E-mail

Wiadomości e-mail, które zdecydujesz się do nas wysłać, zawierające dane osobowe, są przetwarzane na takich samych warunkach, jak informacje zbierane lub przekazywane w inny sposób. Dlatego wysyłając do nas e-maile, pamiętaj, aby nie wysyłać w e-mailu informacji wrażliwych lub wrażliwych na prywatność. Jeśli musisz skorzystać z poczty e-mail w takich przypadkach, możesz skorzystać z poczty e-mail, która jest szyfrowana, aby tylko zamierzony odbiorca mógł brać udział w zadaniu. Pamiętaj również, aby używać prawidłowego adresu e-mail we właściwym celu.

Kontakt i informacje

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, przetwarzania przez nas danych osobowych lub chcesz skontaktować się z nami w sprawie Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z Örjanem Molander, 0480-45 13 05.

Menedżer danych osobowych

Muzeum Stiftelsen Kalmar läns, nr org: 832400–4087

Dyrektor Muzeum Örjan Molander 0480-45 13 05