Kościół szwedzki

Pomożemy Ci zadbać o Twój cenny inwentarz! 

Konserwacja oznacza zachowanie obiektów. Ale obiekty Kościoła szwedzkiego należy nie tylko chronić. W wielu przypadkach należy je również zastosować. Dział konserwacji w Muzeum Hrabstwa Kalmar ma wieloletnie doświadczenie w pracy z inwentarzami kościelnymi i dąży do dobrej współpracy, w której nasza praca i wiedza będą wspierać Twój biznes. Lub: Swoją pracą i wiedzą chcemy być wsparciem dla Ciebie i Twoich biznesów. 

Oferujemy:

 • Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła. Tekstylia, malarstwo, a w niektórych przypadkach drewno i metal
 • Rekultywacja obiektów zarażonych pleśnią lub szkodnikami
 • Inwentaryzacje, programy działań i kosztorysy
 • Podstawa planów opieki i konserwacji
 • Doradztwo i wykłady
 • Zaangażowanie antykwariusza w na przykład nabywanie gablot lub gablot

Doskonale zdajemy sobie sprawę z istnienia administracji wokół inwentarzy kościelnych w formie zezwoleń i wniosków o odszkodowanie za zabytki kościelne i chętnie pomożemy Państwu w przypadku jakichkolwiek pytań na ten temat.

Zezwolenie i dodatek na zabytki kościelne (KAE)

Zasoby cenne kulturowo i historycznie podlegają ochronie na podstawie ustawy o środowisku kulturowym. Oznacza to, że muszą być odpowiednio przechowywane i pielęgnowane, umieszczone w spisie inwentarza oraz że nie wolno ich zmieniać ani przenosić bez zgody Zarządu Powiatu.

Kiedy jeden z Twoich przedmiotów wymaga konserwacji, najpierw skontaktuj się z nami. Wykonujemy oględziny obiektu oraz sporządzamy program działania i kosztorys. Program działań zawiera wszystkie informacje potrzebne Zarządowi Powiatu do podejmowania decyzji. Możemy spisać kosztorys tak, aby nadawał się do realizacji jak najszybciej, ale możemy również sporządzić kosztorys, z którego korzystasz przy ubieganiu się o odszkodowanie za zabytki kościelne (KAE). KAE to dotacja rządowa, o którą diecezja ubiega się jesienią. Uzyskanie odpowiedzi zajmuje sporo czasu. Po pozytywnym powiadomieniu masz wówczas dwa lata na wykorzystanie dotacji. Dlatego też kalkulujemy koszt aplikacji KAE do realizacji za kilka lat, za trzy lata.

Program działań przesyłasz do Zarządu Powiatu wraz z wypełnionym formularzem wniosku o wydanie pozwolenia zgodnie z Ustawą o środowisku kulturowym rozdz. 4 Kościelne zabytki kultury.

Składasz wniosek o KAE w swojej diecezji.

Po konserwacji sporządzamy protokół z informacjami wymaganymi przez diecezję i Zarząd Powiatu.

Proces w skrócie   

 1. Odkryto potrzebę konserwacji
 2. Skontaktowano się z konserwatorem
 3. Konserwator sporządza programy działań i kosztorysy
 4. Kościół występuje o pozwolenie
 5. Kościół ubiega się o KAE
 6. Oczekuje się powiadomienia
 7. Kościół kontaktuje się z konserwatorem w celu zlecenia egzekucji
 8. Konserwator przeprowadza prace i sporządza protokół
 9. Raport przesyłany jest do Diecezji w celu zarekwirowania przez KAE i do Zarządu Powiatu

Więcej informacji na temat KAE można znaleźć na stronie internetowej Kościoła szwedzkiego. Pomocny może okazać się także Twój diecezjalny antykwariat.

Krajowy Urząd ds. Zabytków udostępnia dokument tzw Podręcznik zamawiania i przeprowadzania konserwacji zabytków kultury kościelnej. Można go pobrać bezpłatnie z ich strony internetowej.

Tekstylia i metale w służbie sakralnej

Konserwatorzy z muzeum okręgu Kalmar brali udział w dwóch dużych inwentaryzacjach wyposażenia kościołów w diecezji Växjö – tekstyliów i przedmiotów metalowych. Efektem inwentarzy są m.in. dwie księgi. Obie książki, wydane przez diecezję Växjö, są antologiami i poprzez różne artykuły podkreślają symbolikę, estetykę, technologię i historię obiektów. Konserwatorzy z Muzeum Okręgowego opublikowali kilka artykułów.

Tekstylia w służbie sakralnej (arken.se, nowe okno)

Metale w służbie sakralnej (arken.se, nowe okno