Rozdroża w historii

Crossroads in History (CROSSROADS) to wspólny projekt pomiędzy muzeum okręgowym w Kalmarze i instytucjami dziedzictwa kulturowego na Litwie, w Polsce i Niemczech oraz Uniwersytetem w Kłajpedzie na Litwie. Projekt finansowany jest ze środków Interreg Południowy Bałtyk. Celem CROSSROADS jest wzmocnienie tożsamości regionalnej poprzez wykorzystanie metodologii podróży w czasie, która została wykorzystana przez uczestników projektu do badania społeczno-ekonomicznego zjawiska migracji.

Metoda podróży w czasie to metoda pedagogiczna, którą Muzeum Okręgowe w Kalmarze opracowało w latach 80. XX wieku i która rozprzestrzeniła się na cały świat. Jest to metoda edukacyjna wykorzystująca lokalne miejsca i historie w celu zrozumienia ludzi i warunków życia w wybranym środowisku kulturowym. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są powiązane w procesie uczenia się, który obejmuje podróże w czasie (odgrywanie ról). Aby lepiej zrozumieć wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem w regionie Morza Bałtyckiego, zastosowano metodologię podróży w czasie, podkreślając te wyzwania z perspektywy historycznej. Skoncentrowano się na wspólnej historii uczestniczących krajów, która obejmuje kilka większych i mniejszych ruchów ludności na przestrzeni wieków.

W ramach projektu wykorzystano dziedzictwo kulturowe, aby przyczynić się do lepszej spójności społecznej w regionie południowego Bałtyku. Głównym rezultatem projektu jest wzmocnienie potencjału wszystkich partnerów w zakresie Metodologii Podróży w Czasie, a także współpracy międzykulturowej i utworzenie regionalnej sieci muzeów. W ramach projektu każdy z partnerów przeprowadził podróż w czasie i brał udział w tworzeniu podręcznika na temat metodologii podróży w czasie. Kilku partnerów projektu zdecydowało się kontynuować współpracę w ramach projektu Bałtyckie podróże w czasie dla budowania społeczności (BSTT).

Okres projektu

Czerwiec 2018 – Listopad 2021

Strona projektu

Strona internetowa projektu Rozdroża w historii 

Właściciele i partnerzy projektów

Partnerem Wiodącym jest Muzeum Hrabstwa Kalmar. Inni partnerzy to Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa, Europejskie Centrum Solidarności, Polska, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Polska, Muzeum Ziemi Gargzdai, Litwa, Hanzeatyckie Miasto Wismar-Muzeum Historyczne Wismar, Niemcy i partner stowarzyszony Muzeum Historii Miasta Kłajpedy Litwy Mniejszej, Litwa .