Tajemnica

Projekt Sekret rozpoczął się od kalmarskiego autora, fotografa i artysty Jana Nordströma i jego książki o tym samym tytule - Tajemnica. Książka stała się wystawą tu, w muzeum okręgowym, a także stanowiła podstawę współpracy rozpoczętej pomiędzy muzeum a Stowarzyszeniem Koordynacyjnym w powiecie Kalmar w 2021 roku. W ramach tej współpracy odbyły się warsztaty na temat dobrostanu i zdrowia psychicznego opracowano zdrowie, wynikające z książki Jana. Grupą docelową warsztatów byli mieszkańcy hrabstwa Kalmar w wieku 16–20 lat z problematycznymi nieobecnościami w szkole, tzw. „opiekunowie domowi” w mowie potocznej. Poprzez szeroko zakrojoną pracę w grupach referencyjnych opracowano warsztat dyskusyjny, który skupiał się na „codziennym nastroju” i tzw. samoprzywództwie, tj. jak znaleźć proste narzędzia wpływające na własne samopoczucie. Aby działać profilaktycznie, zdecydowano, że warsztaty zostaną przeprowadzone z uczniami szkół średnich w szkołach poza powiatem.

Jesienią 2022 r. przeprowadzono warsztaty i rozmowy z łącznie 590 młodzieżą ze szkół średnich z całego hrabstwa Kalmar. Odbyło się wiele owocnych rozmów na każdy temat, począwszy od mediów społecznościowych, co zrobić, aby odwrócić zły dzień, a skończywszy na tym, jak znaleźć miejsca, które dodadzą sił i tak potrzebnej przerwy w stresującej codzienności. Pedagodzy muzeum mieli okazję zapoznać się z codziennym życiem grupy, do której nie zawsze łatwo dotrzeć do muzeum powiatowego – naszej młodzieży. Licealiści hojnie podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat tego, jak to jest być młodym w hrabstwie Kalmar w 2022 roku. Rezultat? Trudno być dzisiaj młodym, biorąc pod uwagę rosnące wymagania mediów społecznościowych i dość trudne środowisko ukształtowane przez pandemie, konflikty i obecną sytuację gospodarczą. Jednak po spotkaniu ze studentami w związku z warsztatami mam wrażenie, że dzisiejsi nastolatkowie, przy odpowiednim wsparciu, staną się pokoleniem, które jest bardzo świadome swojego świata, wyzwań, przed którymi stoi, a jednocześnie chce mierzyć się z przyszłością z ciekawością, ciepłem i zaangażowaniem.

Okres projektu

wrzesień 2021 – grudzień 2022

Współpracujący partnerzy

Stowarzyszenie koordynacyjne w okręgu Kalmar