Przenoszenie kolekcji przedmiotów

Teraz opróżniamy magazyn obiektów w Ångkvarnen i zwalniamy całe piętro na wystawy.

Dzięki zastrzykowi kapitałowemu gminy Kalmar i regionu Kalmar län mamy teraz możliwość sukcesywnego przenoszenia kolekcji do naszego zewnętrznego magazynu na przestrzeni wielu lat. Za kulisami muzeum trwają obecnie intensywne prace w zbiorach. Przygotowujemy kilka projektów przeprowadzek i przebudów różnych kategorii obiektów, od młyna parowego po zewnętrzny nowoczesny magazyn z dobrymi warunkami składowania. Prace, które potrwają kilka lat, w różnych etapach i mają się zakończyć w 2027 roku.

Dzięki tym pracom muzeum hrabstwa Kalmar otrzymuje zupełnie nową podłogę na wystawy. Prace nad nową ekspozycją odbywają się równolegle z procesem przeprowadzki. W ten sposób możemy również w przyszłości pokazać znacznie więcej naszych kolekcji.

Prace przygotowawcze wyglądają inaczej. Obecnie przygotowujemy pomieszczenia w magazynie zewnętrznym do przyszłych przeprowadzek, np. trzeba zamontować nowe regały paletowe, aby móc pomieścić przedmioty, które będą tam umieszczane w przyszłości. Jeden z projektów w 2023 roku ma na celu przeniesienie ciężkich, dużych mebli z Ångkvarnen, aby stworzyć więcej miejsca do pracy i sortowania w „starym” magazynie, w ramach przygotowań do przeprowadzek w przyszłym roku.