Podróże w czasie dla przedszkolaków

W ramach tego projektu muzeum hrabstwa Kalmar i stowarzyszenie domów powiatu Kalmar przeprowadzą podróże w czasie z przedszkolakami w ich środowisku domowym. Dzięki podróżom w czasie dzieci mają okazję do fantastycznego spotkania pokoleniowego przy pomocy muzeum i lokalnego stowarzyszenia wiosek rodzinnych. Dzięki podróżom w czasie dzieci poznają własną historię i zdobywają doświadczenie związane z miejscem, w którym żyją! Muzeum okręgu Kalmar przynosi ubrania i rekwizyty, a stowarzyszenie społeczności lokalnej zapewnia lokal, wiedzę i czas non-profit.

W ramach projektu muzeum okręgu Kalmar i stowarzyszenie domów okręgu Kalmar przeprowadzają 12 podróży w czasie, po jednej w każdej gminie. Projekt skierowany jest przede wszystkim do małych miejscowości i najbliższego przedszkola. 

Okres projektu

1 grudnia 2022 r. – 31 listopada 2023 r

Grupa docelowa

Dzieci w wieku przedszkolnym w wieku 4-5 lat

Miejsce

Lokalne stowarzyszenia zagrodowe w hrabstwie Kalmar

Finansista

Projekt może zostać zrealizowany dzięki środkom Fundacji Irene i Bo Adolfssonów