Starożytność (epoka kamienia i epoka brązu)

Zbieramy się na imprezie plemiennej, a dzieci muszą nauczyć się wszystkiego, czego potrzebują w dorosłości, na przykład muzyki i rzemiosła. Kiedy wszyscy się zbierają, korzystamy z okazji, aby porozmawiać na tematy, które dotyczą wszystkich.

Przykładowe pytania: współpraca, zrównoważony rozwój i środowisko, śmierć, władza, demokracja.