Rozwój biznesu

Kontynuować edukację

Projekt Unika stworzył krótkie i konkretne kształcenie ustawiczne w sześciu różnych obszarach: 

 • opowiadanie historii
 • plan biznesowy
 • Google Moja Firma
 • Media społecznościowe
 • dziedzictwo kulturowe
 • rozwój produktu

Kursy kształcenia ustawicznego oferowane są firmom i stowarzyszeniom i są prowadzone w formie indywidualnego coachingu lub większych wykładów.

Kształcenie ustawiczne zostało przeprowadzone przez pozyskanego dewelopera biznesowego Stua i będzie oferowane przez cały 2022 rok. 

Indywidualny rozwój biznesu

Projekt oferował indywidualny rozwój biznesu, w którym projekt we współpracy z poszczególnymi firmami opracował nowe produkty, oto kilka przykładów: 

 • nowe biznesplany i plany rozwoju
 • tożsamości graficzne
 • znaleźć nowych partnerów biznesowych
 • materiały marketingowe na różnego rodzaju targach i imprezach
 • planuje dotarcie do nowych grup docelowych, np. w celu przedłużenia sezonu
 • produkcja wystaw dla destynacji łączących doświadczenia związane ze sztuką i dziedzictwem kulturowym
 • pakiet konferencyjny
 • restrukturyzacja działalności w celu zwiększenia niektórych funkcji
 • format wycieczki po wioskach, aby odrodzić się w stowarzyszeniu i rozwinąć działalność stowarzyszenia
 • koła naukowe
 • nowe znaki, aby cel podróży był dostępny