Badanie środowiska kulturowego przed planowanymi pracami wykopaliskowymi. 2009.

W listopadzie Muzeum Hrabstwa Kalmar sporządziło inwentaryzację majątku Mörghult 1:5, parafia Gladhammar, gmina Västervik.
Inwentaryzacja miała na celu ustalenie, czy na obszarze przeznaczonym na strop żwirowy występują niezarejestrowane pozostałości antyczne lub inne pozostałości kulturowo-historyczne widoczne nad ziemią. Pobierz raport