Młyn hutniczy pozostaje w Brånahult

W ciągu mniej więcej tygodnia w połowie grudnia 2008 r. archeologia ze Smålandii (współpraca między muzeum hrabstwa Kalmar i muzeum Småland) przeprowadziła wstępne badania archeologiczne na terenie posiadłości Brånahult 1:8 w parafii Madesjö w gminie Nybro w Smålandii. Wysiłek ten został podyktowany planami rozbudowy istniejącego kamieniołomu Nybro Grus AB, zlokalizowanego na wschód. W centrum dochodzenia wstępnego znajdowały się wcześniej zarejestrowane szczątki huty RAĘ 332, a celem było przede wszystkim nakreślenie, datowanie i dalsze scharakteryzowanie tych szczątków.

Pobierz raport