Okablowanie w Björkenäs

Muzeum okręgu Kalmar przeprowadziło kontrole antykwaryczne w dwóch wybranych lokalizacjach w 1985 roku w rejonie Björkenä na północ od Kalmaru. Obie lokalizacje zostały wybrane wzdłuż planowanej trasy pod rozbudowę sieci VA i drogowej. Rozbudowa miałaby następować w związku z zabudową całego terenu pod zabudowę stałą. Na miejscu zarejestrowano Raä 36, pozostałości osadnictwa po stoczni, która istniała tam w XVI i XVII wieku. Pobierz raport