Badanie historii budynków w dzielnicach Banken, Lejonet i części Hushållet w centrum Västervik

Przeprowadziliśmy badania historyczne budynków dla Banken, Lejonet i części bloków Hushållet w ramach przygotowań do nowego szczegółowego planu w centrum Västervik. Lokalizacja witryny jako centrum Stora torget była ważna i miała wysoki status w mieście. Budynki wokół Stora torget charakteryzują się monumentalnymi budynkami z przełomu wieków, takimi jak pałace banków i domy towarowe. Bloki w przestrzeni miejskiej reprezentują i wyrażają historyczną tożsamość miasta jako miasta handlowego oraz wielki rozwój, który miał miejsce na przełomie XIX i XX wieku.

Badanie zostało przeprowadzone w związku z nowym szczegółowym planem dla tego obszaru i zostało sporządzone przez gminę Västervik. Nacisk kładziony jest na kulturowo-historyczny opis postaci, szczególnie znaczących i cennych cech charakteru, budowli i przedmiotów. Raport zawiera również zalecenia antykwaryczne oraz konsekwencje zmian dla środowiska kulturowego.

Misja: Badanie historii budynku przed opracowaniem nowego szczegółowego planu w centrum Västervik

Rok: 2017

Lokalizacja: Västervik, gmina Västervik

Odpowiedzialny handlarz antykami budowlanymi: Ellen Ronsten

Klient: Jednostka Rozwoju Społeczności, Gmina Västervik

Raport: Badanie historii budynku przed opracowaniem nowego planu szczegółowego w centrum Västervik (pdf)