Okolica Gesällen

Przed badaniem archeologicznym dużej części dzielnicy Gesällen na Kvarnholmen w Kalmarze przeprowadzono historyczne badania budowlane tego obszaru. Studiując dokumenty archiwalne, głównie dokumenty ubezpieczenia przeciwpożarowego, mapy i zdjęcia nieruchomości w obrębie odpowiedniej części bloku, sporządzono mapę rozwoju bloku. Badanie historii budynku funkcjonowało również jako eksperyment metodyczny mający na celu zbadanie, w jaki sposób informacje o historii budynku można wykorzystać jako wsparcie w badaniach archeologicznych.

Misja: Studium historii budowli

Rok: 2012

Lokalizacja: Kalmar, gmina Kalmar

Odpowiedzialny handlarz antykami budowlanymi: Lotta Lamke

Klient: Działania misji archeologicznych Narodowego Urzędu ds. Starożytności (RAĘ UV Öst)

Raport: Wynik badania historii budynku w dzielnicy Gesällen w Kalmarze