Olssonska ogród w Torsås

W latach 2017-2020 antykwariusze budynku Muzeum Hrabstwa Kalmar pomogli gminie Torsås w przeprowadzeniu szeregu prac konserwacyjnych i odbudowy na terenie Olssonska gården. Całe gospodarstwo Olsson wraz z ogrodem i siedmioma budynkami jest od 2004 roku chronione jako zabytek budowlany. Prace zostały przeprowadzone zgodnie z listą priorytetów, którą muzeum powiatowe opracowało wspólnie z architektami ATRIO. Projekt został częściowo sfinansowany przy wsparciu jednostki ds. rozwoju Starostwa Powiatowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020.

Ogólnym celem było dalsze rozwijanie Olssonska Garden jako centrum kulturalnego. Jednym z najważniejszych działań było udostępnienie zwiedzającym drugiego piętra głównego budynku poprzez lepszą ochronę przeciwpożarową. Praca w gospodarstwie jest opisana w załączonych raportach. W 2020 roku przeprowadzono generalny przegląd instalacji elektrycznych budynków.

Misja: Zarządzanie projektami w zakresie zarządzania nieruchomościami podczas renowacji i przebudowy

Rok: 2017-2020

Lokalizacja: Torsås, gmina Torsås

Klient: Gmina Torsås

Odpowiedzialny handlarz antykami budowlanymi: Jan Westergren

Raporty: