Tullslätten w Kalmar

Badanie historii kultury obejmuje dzielnicę Abborren z Tullbroskolan, Gymnastikhuset, Berhardinaskolan i Biblioteką Miejską. Badania przedstawiają zagospodarowanie terenu i identyfikują wartości kulturowe i historyczne w otoczeniu i budynkach. Badanie historii kultury jest częścią podstawy planowania ewentualnego założenia nowego centrum kultury.

Misja: Badanie historii kultury

Rok: 2014

Lokalizacja: Kalmar, gmina Kalmar

Odpowiedzialne antyki budowlane: Magdalena Jonsson i Lotta Lamke

Klient: Gmina Kalmar

Raporty: