Ogólne badanie historii budynku dla Påskallavik i Vånevik

Badanie historii osadnictwa dla dwóch społeczności Påskallavik i Vånevik w gminie Oskarshamn jest już zakończone. W imieniu gminy Kalmar County Museum zbadało, w jaki sposób rozwijały się budynki w dwóch przybrzeżnych społecznościach i co wyróżnia budynki na różnych obszarach dzisiaj. Obie społeczności są częścią interesu narodowego „Em-Påskallavik - Vånevik”. Trwa przegląd interesu narodowego, a dochodzenie zostało przeprowadzone w ramach tych prac. Jedną z propozycji jest nadanie interesowi narodowemu nowych granic i zmiana jego nazwy na „wybrzeże kamieniarskie Smalandii”, aby lepiej skupić się na rdzeniu interesu narodowego, tj. przemyśle kamieniarskim.

Misja: Badanie historii budynku

Rok: 2015

Lokalizacja: Påskallavik i Vånevik, gmina Oskarshamn

Odpowiedzialne antyki budowlane: Richarda Edlunda i Magdaleny Jonsson

Klient: Gmina Oskarshamn

Raport: Kompleksowe badanie historii osadnictwa dla Påskallavik i Vånevik (pdf)