Port Oskarshamn

Badanie historii kultury zostało przeprowadzone w ramach trwających zmian w porcie Oskarshamn. Obszar badań rozciąga się od New Yard na południu do SAFT, byłego Jungnerverken na północy. Badanie historii kultury jest dokumentem planistycznym, który identyfikuje kontekst kulturowo-historyczny obszaru i cechy charakterystyczne. Dochodzenie sporządziło również ogólne zalecenia antykwaryczne dla tego obszaru.

Misja: Badanie historii kultury

Rok: 2012

Lokalizacja: Oskarshamn, gmina Oskarshamn

Odpowiedzialny: Lotta Lamke

Klient: Gmina Oskarshamn i Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)

Raport: Badanie historii budowy wewnętrznych części portu Oskarshamn (pdf)