Program środowiska kulturalnego dla gminy Högsby

W latach 2015–2017 Muzeum Hrabstwa Kalmar współpracowało z gminą Högsby i różnymi lokalnymi stowarzyszeniami społecznymi nad dużym projektem obejmującym nowy program środowiska kulturalnego. 

Link do opisu projektu: www.hogsby.se/Kommun-och-politik/Kommuninformation/Kulturmiljoeprogram

Tutaj możesz znaleźć różne opisy obszarów i wydrukować te, które Cię interesują. Jesienią 2019 cały program został również wydrukowany w dwóch książkach, które sprzedaje gmina Högsby.

Misja: Stworzenie nowego programu środowiska kulturalnego

Rok: 2017

Lokalizacja: Gmina Högsby

Klient: Gmina Högsby

Odpowiedzialne antyki budowlane: Susann Johannisson i Liselotte Jumme