Program środowiska kulturalnego dla gminy Västervik

Muzeum Hrabstwa Kalmar współpracuje z gminą Västervik od 2015 r. w celu aktualizacji programu środowiska kulturalnego gminy. Västervik jest największą gminą okręgu Kalmar pod względem powierzchni. Stary program środowiska kulturalnego z 1986 roku obejmuje 162 środowiska. Wszystkie środowiska są ponownie odwiedzane, a ci, którzy są oceniani jako część nowego programu, otrzymują nowy opis i historię. Ponieważ praca obejmuje tak wiele środowisk, gmina została podzielona na etapy i w 2020 roku wykonamy ostatni etap z inwentaryzacją w terenie. W 2021 roku materiał zostanie opracowany. Obecnie na stronie internetowej gminy publikowane są opisy terenów zrealizowanych etapów.

Misja: Rozwój programów środowiska kulturalnego

Rok: 2015-2021

Lokalizacja: Gmina Västervik

Klient: Gmina Västervik

Odpowiedzialny handlarz antykami budowlanymi: Magdalena Jonsson

Raport: Propozycja profilu środowiska kulturowego dla gminy Västervik (pdf)

Spinki do mankietów: Program środowiska kulturalnego gminy Västervik (vastervik.se, nowe okno)