Wioska Stensjö

Kręte szutrowe drogi otoczone żywopłotami i jeziorami prowadzą do wioski Stensjö. Unikalne dla wioski Stensjö jest niezmienione i zachowane środowisko wiejskie. Wieś jest wyraźnym przykładem tego, jak wyglądały ideały gospodarstwa rolnego z końca XIX i początku XX wieku.

Właściciel wioski Stensjö, Vitterhetsakademin, zlecił wykonanie prac przed złożeniem wniosku o uczynienie wioski Stensjö rezerwatem kulturowym. Rezerwaty kulturowe są formą ochrony mającą na celu zachowanie cennych krajobrazów kulturowych. Zestawione dane dotyczące użytkowania gruntów i walorów przyrodniczych wraz z inwentaryzacją budynków i analizami osadniczymi funkcjonowały jako baza wiedzy do wniosku do zarządu powiatu.

Misja: Inwentaryzacja budynków i analiza rozliczeń

Rok: 2016

Lokalizacja: Wieś Stensjö, gmina Oskarshamn

Odpowiedzialne antyki budowlane: Magnus Johansson, Magdalena Jonsson

Klient: Królewska Akademia Sprytu

Raport: Inwentaryzacja budynków i analiza osadnicza wsi Stensjö (pdf)

Więcej informacji i inspiracji: Obejrzyj film o pracy w ogrodach w wiosce Stensjö

Duża sala na parterze chaty muzealnej. Pokój jest umeblowany tak, jak wyglądał na przełomie wieków.

Widok Stensjö od wschodu.