Archipelag

Środowisko kulturowe – dziedzictwo kulturowe – to słowa, które dobrze pasują do archipelagu. Ale jest to dziedzictwo kulturowe, które w swoim niematerialnym aspekcie szybko zanika.

Jednakże fizyczne dziedzictwo kulturowe ma ogromny potencjał do ochrony. Budynki, porty i krajobraz rolniczy są wysoko cenione przez wiele osób, które dostrzegają wartość starannej opieki nad nimi, zarówno ze względów emocjonalnych, jak i ze względu na ich wartość ekonomiczną. W celu stworzenia lepszej bazy wiedzy regionalne jednostki ochrony środowiska kulturowego, tj. zarząd powiatu i muzeum powiatowe, przeprowadziły kompleksową inwentaryzację środowisk archipelagu. Celem inwentaryzacji było uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat starszych zasobów budowlanych i krajobrazu rolniczego wysp, które z kolei można wykorzystać jako podstawę do różnych rozważań kulturowo-historycznych. Zawiera decyzje dotyczące ochrony, wsparcia finansowego i pielęgnacji osady oraz krajobrazu rolniczego. Materiał będzie mógł być także wykorzystany w projektach rozwojowych, doradztwie i różnych formach działań informacyjnych, a także przyczyni się do opracowania programu środowiska kulturalnego specjalnie dla archipelagu.

Żywy archipelag

Najważniejszą kwestią konserwatorską stojącą przed ochroną środowiska kulturowego na archipelagu jest zapewnienie mieszkańcom możliwości pracy i zarabiania na życie przez cały rok. Wizja to żywy archipelag z dobrze ugruntowanym krajobrazem kulturowym i starannie pielęgnowanymi starszymi budynkami. Przez życie rozumie się zarówno to, że ludzie powinni móc żyć i zarabiać na życie na archipelagu, ale także, aby archipelag mógł być wykorzystywany do rekreacji. Należy zatem pozwolić przedsiębiorstwom i budynkom rozwijać się w nowych formach na warunkach istniejących.

Ewidencja budynków

Rejestr jest dostępny na stronie bebyggelseregistret.raa.se. Za opracowanie i techniczne zarządzanie rejestrem odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa w Sztokholmie, natomiast za zawartość kulturalno-historyczną inwentarza archipelagu odpowiada Muzeum Okręgowe w Kalmarze. Rejestr działa od 1998 roku i jest na bieżąco uzupełniany informacjami o budynkach z całego kraju. W rejestrze budynków dostępne są teraz następujące wyspy:

Gmina Västervik: Björkholmen, Ekö, Flatholmen, Gärdsholmen, Hersö, Horsö, Idö, Järsö, Koholmen, Lilla Rätö, Lilla Järö, Ljusterö, Loftahammars-Hultö, Långö, Långö (Lilla Rätö) (1: V), Norra Långholmen, Nävelsö, Skälö, Spårö, Stora Jarö, Stora Kalvö, Stora Ratö, Stora Trollholmen, Sundsholmen, Tallholmen, Torro (vid Hasselö), Torro (vid Malmö), Vido, Vinökalv, Västrums Värsö, Hult , Ornholmen

Gmina Oskarshamn: Boskär, Hamnö, Hunö, Marsö, Skavdö, Stora Bergö, Strupö, Upplångö, Vinö, Ęlö, Ęvrö, Örö

Gmina Mönsterås: Björnö, Dämman, Gårö, Herrholmen, Lövö, Oknö, Vallö.

Inwentaryzacja została przeprowadzona w latach 1996-2003, początkowo pod patronatem Zarządu Powiatowego, a następnie przez Muzeum Powiatu Kalmar, ale z dotacją Zarządu Powiatowego.

Muzeum Västervik uczestniczyło w inwentaryzacji części archipelagu Västervik. Prace inwentaryzacyjne zgłaszano na kilka różnych sposobów; tutaj na stronie internetowej muzeum powiatu Kalmar, w roczniku muzeum powiatu Kalmar 2003, w formie specjalnych „raportów z wyspy”, poprzez spotkania informacyjne i wykłady. Ważne jest, aby wyniki były szeroko rozpowszechniane i dostępne dla wszystkich. Raporty o wyspach są próbą zebrania całej dostępnej wiedzy o kulturowo-historycznym rozwoju każdej wyspy w zwięzłej historii. Całość uzupełniona jest prostym opisem historycznym osadnictwa na wyspie, krótkim komentarzem dotyczącym aktualnej sytuacji i zakończona bibliografią dla tych, którzy chcą poczytać więcej. Raporty z wyspy są pisane przez antykwariusza Agnetę Ericsson.

Dokument

Gmina Monsterås

Björnö z Ęngeskär (pdf)

Tama (pdf)

Gårö i Tokö ze Skeppsholmen (pdf)

Herrholmarna (pdf)

Lövö (pdf)

Okno (pdf)

Vallö z Taktö (pdf)

Gmina Oskarshamn

Błękitna Panna (pdf)

Boskär (pdf)

Fittjo (pdf)

Furo (pdf)

Hamno (pdf)

Huno (pdf)

Marso (pdf)

Runno (pdf)

Skavdo (pdf)

Stora Bergsö (pdf)

Strupa (pdf)

Ęlö (pdf)

Ęvrö (pdf)

Oro (pdf)

Gmina Västervik

Askö (pdf)

Björkö z Björkholmen (pdf)

Ekno (pdf)

Eko (pdf)

Płaskoludy (pd)

Grindö (pdf)

Hasselo (pdf)

Herso (pdf)

Hersö z Koholmenem (pdf)

Handel otwarty (pdf)

Ido z Kroko (pdf)

Jarsö (pdf)

Jaröarna (pdf)

Kårö (pdf)

Norra Langholmen (pdf)

Langö z Trässö (pdf)

Langöarna (pdf)

Malmöarna (północ i południe) ze Skeppsholmen (pdf)

Marso (pdf)

Nävelsö (pdf)

Rågö z Sorsö, Kalvö, Skärbäcksholmen i Stora Trollholmen (pdf)

Lilla Räto z Långö i Stevassen (pdf)

Skala (pdf)

Sladö (pdf)

Smågö z Varsö (pdf)

Solido (pdf)

Spårö i Gronö (pdf)

Stora Kalvo (pdf)

Stora Ratö (pdf)

Storkläppen (pdf)

Stromsholmen (pdf)

Städsholmen (pdf)

Sundsholmen (pdf)

Tallholmen i Örnholmen (pdf)

Torro (pdf)

Vido (pdf)

Vinökalv z Justerö (pdf)

Väderskär (pdf)

Värmansö (pdf)

Västrums Hultö (pdf)

Västrums Langö (pdf)

Åleskär, Jutskär i Bondeskär (pdf)