En bondedagbok från södra Öland

Med Lennart Nilsson, bokens redaktör

Bonden Eugén Åsenius i Mysinge skrev dagbok om allt som uträttades på gården under 40 år. Nu har Lennart Nilsson gett ut hans samlade anteckningar i nyutkomna Mysingedagboken 1915–1956. En bondedagbok från södra Öland i ett nära samarbete med Eugéns söner Anders och Mats. Vi får ta del av en öländsk bondevardag under en händelserik period i samhället med ökad mekanisering, nya grödor och såväl elektricitetens som telefonens intåg. Andra världskriget kastar också sin skugga över den sydöländska byn. Vi avslutar med ett quiz med öländska dialektord – hur vass på öländska är du?