Gåtor och mysterier på regalskeppet Kronan

Med Lars Einarsson, projektledare för Kronan, Kalmar läns museum

Tack vare marinarkeologiska undersökningar vid regalskeppet Kronans vrakplats och forskning om de tusentals fynd som bärgats ur djupet, vet vi mycket om Stormaktstidens Sverige och människorna ombord. Men fynden förbryllar också och vissa saker kommer vi troligtvis aldrig att få klarhet i. Vilket kungligt dokument hade det funna lacksigillet med Tre kronor på ursprungligen förseglat? Vad hette besättningsmannen som ägde träasken med de inristade initialerna EPSON? Och morteln – är den ett unikt fynd för tidsperioden eller kan den ha tappats ombord från en båt över vrakplatsen ett hundratal år senare? Frågorna är många och svaren få. Följ med på en djupdykning bland olösta gåtor och mysterier kopplade till fynden från Stormaktstidens största krigsskepp!

Prenumerera på KLM-Play! https://kalmarlansmuseum.se/play/

Medverkande