Karl XV

Karl XV – populär kung med försvagad makt

Med Peter Danielsson

Karl XV eller i folkmun ”Kron-Kalle”, regeringstid 1859-1872, verkade i en på många sätt föränderlig tid då Sverige fick allt från representationsreform till järnväg och fullständig näringsfrihet. Hur reagerade kungen på allt detta och varför blev han så populär i de breda folklagren? Det är spörsmål som vi i dagens föreläsning ska söka få svar på.