Nunnorna vid Systraströmmen

Med Jörgen A Hedman, fil mag och lärare i historia, religion och filosofi på Stagneliusskolan, Kalmar.

1299 invigdes ett nunnekloster i Kalmar. Det kom sedan att finnas kvar som en del av den medeltida staden under mer än 200 år, men de många konflikterna under unionstiden gjorde att klostret övergavs 1504.

Systrarna flyttade från staden och byggnaderna revs efter en tid. Klostrets historia har inte blivit ordentligt beskriven sedan början av 1900-talet trots att det finns ett förhållandevis rikt källmaterial. Men Jörgen A Hedman har nu fördjupat sig i ämnet och hittat spännande fakta om nunnornas liv och vardag. Under kvällen berättar han om Kalmarsystrarnas historia och deras kopplingar till den medeltida svenska och europeiska kulturmiljön.

Sändningen startar på utsatt tid. Föreläsningen kan komma att börja något senare.