Livesändning 24-04-10 kl.18:00

Tuppar, tegel och Torsåspanel

Byggnadsvård //

Med Susann Johannisson, byggnadsantikvarie, Kalmar läns museum och Ludwig Svensén, byggnadsantikvarie Kulturparken Småland

Tuppar, tegel och Torsåspanel. Med utgångspunkt i tre olika företeelser med begynnelsebokstaven T som alla är kännetecknande för Torsås kommun, tar Susann och Ludwig med oss på en kulturhistorisk resa i slöjdens, tegelbrukens och den speciella Torsåspanelens eget rike. Välkommen till en härlig föreläsning som bjuder både på igenkänning och nya kunskaper!

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Torsås kommun.

Medverkande