Ellen Key – en pedagogisk pionjär

Ellen Key (1849-1926) från Västervik var en av sin tids mest inflytelserika författare. 
De allra flesta känner Ellen Key i sammanhang som rör pedagogik och skola. Främst genom hennes berömda verk Barnets århundrade. Hon förespråkade individens frihet att utvecklas, men såg hela tiden till kollektivet och krävde ett socialt ansvar för dem som inte hade samma möjligheter. Hon vann både stor beundran och fick motta skarp kritik.  I samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av demokratiåret 2021. Programledare: Pia-Lena Björnlund, Kalmar läns museum. Berättare/gäst: Gabriella Johansson antikvarie Kalmar läns museum.

Demokrati historia pedagogik västervik