Beviljade projektmedel för tidsresor med förskolebarn

Tack vare beviljade projektmedel från Irene och Bo Adolfssons stiftelse får nu Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund chansen att erbjuda förskolor tidsresor i sin hemmiljö. Och med tidsresan som metod får barnen möjlighet till ett fantastiskt generationsmöte med hjälp av museet och den lokala hembygdsföreningen.

Genom tidsresan lär barnen sig om sin egen historia och får en känsla för platsen där de bor! Kalmar läns museum tar med kläder och rekvisita och den lokala hembygdsföreningen står för lokal, kunskap och ideell tid.

– Att få möjligheten att göra detta tillsammans med hembygdsrörelsen och sprida tidsresan som metod i hela länet, även för de minsta barnen, känns helt fantastiskt, säger Tina Lindström, projektledare på Kalmar läns museum

– För Kalmar läns museum får vi nu resurser att nå ut med tidsresor även till de yngsta barnen i hela Kalmar län! berättar Linda Liljeberg, projektsamordnare på Kalmar läns museum.

– För Kalmar läns hembygdsförbund är detta en fantastisk möjlighet att nå nya generationer med allt vi har att erbjuda i form av kunskap och lokal gemenskap i barnens egen hembygd, säger Peter Danielsson, hembygdskonsulent på Kalmar läns hembygdsförbund.

Inom projektet genomför Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund 12 tidsresor, en i varje kommun. Projektet riktar sig i första hand till de små orterna och den lokala förskolan som ligger närmast hembygdsgården. I dagsläget är det ännu inte fastställt vilka de utvalda skolorna är.

Den totala projektbudgeten är på 385 755 kronor. I projektet ingår även finansiering av buss för att resorna från förskolan till hembygdsgården inte ska vara ett ekonomiskt hinder.  

Tidsresorna kommer genomföras under 2023.