Bötterumsmässan söker utställare

Lördagen den 3 september 2022 är det dags för omtyckta Bötterumsmässan i Bötterum i Högsby kommun. Efter två års uppehåll på grund av coronapandemin är det äntligen dags att hälsa gamla som nya utställare välkomna!

– Planeringen är i full gång och just nu söker vi företag och föreningar som vill visa upp sin verksamhet, sina tjänster, bidra med sin kunskap eller sälja produkter inom byggnadsvård, mathantverk, traditionellt hantverk och trädgård, säger Susann Johannisson, bebyggelseantikvarie på Kalmar läns museum och projektledare för Bötterumsmässan.

I år vill mässan ge särskild möjlighet för länets olika hembygdsföreningar att visa upp sin verksamhet. Det kan ske genom att erbjuda mässbesökarna att prova på något, visa upp något som man jobbat med inom föreningen eller bokförsäljning. Syftet är att visa upp vilken rik tillgång hembygdsföreningarna är idag och för framtiden.

Bötterumsmässan riktar sig till alla som är intresserade, arbetar med eller vill veta mer om byggnadsvård, hantverk och trädgård. Utifrån gamla traditioner och för framtidens generationer vill mässan skapa nyfikenhet och engagemang, visa hur man kan jobba med gamla hus, trädgårdar och hantverk på ett hållbart och miljömedvetet sätt samt inspirera till att konsumera smartare, använda det vi har, återbruka, restaurera och reparera.

– Tillsammans vill vi skapa en dag av möten, produkter, tjänster, nya perspektiv och kunskapsutbyten för både utställarna och besökarna – som förra gången uppgick till cirka 2 500 personer, avslutar Susann Johannisson.

Om mässan

Bötterumsmässan arrangeras i vackra Bötterums hembygdspark längs med väg 34 mellan Ålem och Högsby den 3 september klockan 10.00-16.00.

Arrangörer

Långemåla hembygdsförening, Kalmar läns hembygdsförbund, Länsstyrelsen Kalmar län och med Kalmar läns museum som projektledare.