Nästa steg i utvecklingen av tidsresemetoden genom transnationellt samarbete

Kalmar läns museum har tillsammans med kulturarvsorganisationer i Estland, Lettland, Litauen, Finland, Tyskland, Polen och Sverige inlett ett transnationellt utbyte och samarbete kring utveckling av tidsresemetoden genom projektet Baltic Sea Time Travels for Community Building (BSTT).

Projektet som startar hösten 2022 ska samordna organisationer som har arbetat med tidsresemetodiken under lång tid. Syftet är att möta varandra, dela erfarenheter och utifrån det styra, anpassa och främja utvecklingen av metoden och dess användningsområde.

– Eftersom alla organisationer i projektet redan arbetar med tidsresemetoden kan vi fokusera på målet att ta nästa steg, säger Adam Norman, projektsamordnare på Kalmar läns museum.

Tidsresemetodiken är en pedagogisk metod som Kalmar läns museum utvecklade under 1980-talet och som har spritt sig till hela världen. Metoden utgår från det lokala kulturarvet och består av en process i form av ett rollspel. I rollspelet är alla deltagarna aktiva och delaktiga i olika praktiska aktiviteter samtidigt som de diskuterar angelägna frågeställningar som till exempel makt, jämställdhet, miljö, migration eller demokrati. Genom att utveckla metoden kan förskolor och skolor utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten.

– Projektet ska bidra till att stärka tidsmetodikens förmåga att möta morgondagens samhällsutveckling. Inom Östersjöområdet finns det många kulturella likheter och att samarbeta över de geografiska gränserna med kulturen som verktyg känns mer angeläget än någonsin, säger Adam Norman, projektsamordnare på Kalmar läns museum.

Samarbetet kommer framför allt bestå av nätverksträffar, såväl fysiska som digitala, där olika teman ska lyftas. Det kommer bland annat handla om metodutveckling, aktuella utmaningar i Östersjöområdet och förutsättningar för internationella samarbeten i vår region.

Projektet är finansierat av Svenska Institutet.

Projektet pågår från oktober 2022 till mars 2024.

Bakgrund

Den pedagogiska enheten på Kalmar läns museum har under lång tid bedrivit en omfattande internationell verksamhet och den pedagogiska metoden att arbeta med tidsresor har spridit sig till hela världen. Det gör det möjligt att ta vara på Kalmar läns museums intressen och få inspiration, omvärldsbevakning, kunskap och erfarenheter från andra organisationer.

Det mest kända nätverket är den internationella föreningen Bridging Ages som arbetar med tillämpat kulturarv och tidsresemetodik och som har sitt säte på Kalmar läns museum.