Ny poddserie lyfter kvinnor från Kalmar län

Män har i alla tider givits förtur inom historieskrivningen. Könsfördelningen är också sned när det gäller forskning och läromedel.  Nu har Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar läns museum tagit initiativ till att lyfta berömda kvinnor, eller kvinnor som borde vara berömda i vår närmiljö och historia. För att sprida kunskap spelar vi in en serie poddar med namnet ”Ljus på kvinnor”. Satsningen äger rum inom ramen för Demokratiåret 2021. Syftet är att synliggöra kvinnor från länet som haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. I poddserien lyfts bland annat Kata Dahlström, Cecilia Fryxell och Margit Friberg. Den första podden släpps fredagen den 9 juli och handlar om Emmy Rappe, Sveriges svar på Florence Nightingale.

Vi hälsar media till pressträff där vi berättar mer!

Datum & Tid

Fredag den 9 juli 2021 klockan 9.00. Vi är på plats till och med klockan 10.00.

Plats

Restaurang och Kafé Ångkvarnen, Kalmar läns museum

Medverkande

På pressträffen medverkar:

  • Helen Nilsson, Länsstyrelsen Kalmar län, Särskilt sak jämställdhetkunnig/utvecklingsledare barns rättigheter, Länsstyrelsen i Kalmar län
  • Tina Lindström, enhetschef pedagogiska enheten, Kalmar läns museum

Bakgrund

I september 1921 kunde både män och kvinnor äntligen gå till valurnorna och rösta till första och andra kammaren och när riksdagen öppnas i januari 1922 kan för första gången fem kvinnor ta plats som ledamöter. Tillsammans med myndighetslagen (dvs att även gifta kvinnor var myndiga) innebär rösträttsreformen att kvinnor erkänns som politiska medborgare fullt ut.

Kerstin Hesselgren är den enda kvinnan som väljs in i första kammaren. Elisabeth Tamm väljs in i andra kammaren tillsammans med Agda Östlund, Nelly Thüring och Bertha Wellin.

Vår historia är full av kvinnors och mäns levnadsöden. Men män har i alla tider givits förtur inom historieskrivningen. Könsfördelningen är sned också när det gäller forskning och läromedel även om kvinnor numera börjat få lite mer utrymme i historieböckerna men fortfarande behöver vi dock vara lite extra uppmärksamma för att hitta och se de kvinnor som fanns i arkiven och när vi skriver historia. Att lyfta upp kvinnor och kvinnors verksamhet your historien är en viktig fråga för jämställdhet, och en förutsättning för demokrati.

Ljus på kvinnor är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen och Kalmar läns museum. Syftet är att synliggöra kvinnor från länet som haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Kvinnorna har alla kopplingar till länet samt levde under 1800 och 1900 tal. Gemensamt för alla åtta kvinnor är att de på något sätt tog plats i det offentliga rummet, bidrog till samhällsutvecklingen och också utmanade sin samtids syn och förväntningar på könsroller – för hur man skulle vara kvinna.

Ljus på kvinnor – för att de förtjänar det och för att kvinnor i historien är en del av vår demokrati. Serien sänds via Kalmar läns museums podcast Museimagasinet och är tillgänglig via museets hemsida och där poddar finns.

För mer information

Helen Nilsson
Särskilt sakkunnig jämställdhet/utvecklingsledare barns rättigheter, Länsstyrelsen Kalmar län
Tfn: 010-223 84 66
E-post: helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

Tina Lindström
Enhetschef pedagogiska enheten, Kalmar läns museum
Tfn: 070-558 51 02
E-post: tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se

 

#demokratiåret2021

#genderEQ

#LänsstyrelsenKalmarlän

#kalmarlänsmuseum