Pressinbjudan: Pressvisning av utställningen ”Spot on! Gullringen – en del av det moderna Sverige”

Torsdag den 17 november klockan 10 är media välkommen till pressvisning av Unika historiska Kalmar läns nya utställning ”Spot on! Gullringen – en del av det moderna Sverige” som öppnar på Gullringens värdshus.  

Den 8 juni 1902 rullade det första tåget in på Gullringen station. Stationssamhället Gullringen blomstrade snabbt och järnvägsstationen var den naturliga samlingsplatsen, här fanns porten till omvärlden. I nybyggarorten Gullringen fanns inte bara Danielssons ångsåg, utan också två handelsbodar, flera arbetarbostäder, telegrafstation och ett spirande föreningsliv med bland annat skytteförening och Godtemplarloge.

Samhället Gullringen är ett resultat av det nya land som växte fram kring förra sekelskiftet – järnväg, snabbare kommunikationer, en ny syn på tid, handels- och näringsfrihet samt konsumtion för nytta och nöje. Gullringen är inte enbart ett resultat av det nya Sverige, Gullringen har också i allra högsta grad bidragit till byggandet av det moderna Sverige.

Pressvisning: Torsdag 17 november 2022 klockan 10.00

Invigning: Söndag 20 november 2022 klockan 11.00

Plats: Gullringens värdshus, Ringvägen 40, 598 73 Gullringen

På pressträffen medverkar: Conny Gunnarsson från bygdeföreningen, en representant från Vimmerby kommun samt Maja Heuer, projektledare, från Unika historiska Kalmar län

Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla närings- och föreningslivet och skapa nya unika besöksnäringsprodukter med kulturarvet som resurs samt utveckla befintliga. Projektet arrangerar en mängd olika aktiviteter som bygger på besöksmålsutveckling genom platsutveckling.

Tio olika platser i länet har valts ut och fått möjlighet att delta i satsningen som pågår under hela 2022. I Vimmerby kommun har platsen Gullringen valts. Här finns ett spännande kulturarv, fina besöksanledningar och ett aktivt föreningsliv.

– Utställningen syftar både till att främja platsen som besöksmål och få boende och besökare att uppleva allt det som kulturarvet i Gullringen har att erbjuda, men också att öka samverkan och intresset hos företag och föreningar om hur de kan använda Gullringens kulturarv och den kunskapen för att utveckla sina egna verksamheter, säger Maja Heuer, projektledare Unika historiska Kalmar län.

Gullringen är den sista hållplatsen för utställningsformatet ”Spot on” som nu har vandrat klart i alla projektets medverkande kommuner. Utställningen kommer nu att bli permanent i Gullringen.

Om EU-projektet Unika historiska Kalmar län

Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla närings- och föreningslivet och skapa nya unika besöksnäringsprodukter med kulturarvet som resurs. Projektet arrangerar en mängd olika aktiviteter som bidrar till att fler besökare nyttjar kulturarvet vilket skapar möjligheter för regional tillväxt genom nya produkter för besöksnäringen. Under projektets gång skapas det kluster med olika teman där företag och föreningar utvecklar olika produkter.

Kalmar kommun är projektägare med Kalmar läns museum som samverkanspartner. Övriga samarbetspartners är kommunerna Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik samt Region Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Linnéuniversitetet, Destination Kalmar, Kalmar länshembygdsförbund och Ölands hembygdsförbund. Projektet sträcker sig från januari 2021 till april 2023 och finansieras av deltagande aktörer. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kalmar län är huvudfinansiärer.