Projekt och samarbeten

Vi bedriver olika projekt, både inom länet men även med internationell anknytning. Genom projekten får museet kunskap och resurser för att nå långsiktig nytta för de olika verksamheterna och för länets aktörer, boende och besökare.