Dendrokronologi och byggnadsundersökning på Fröreda Storegård

Fröreda Storegård ligger i Hultsfreds kommun och är ett av Kalmar läns många byggnadsminnen. Gården är gammal men ingen vet när de hus som finns idag byggdes. Därför sökte Kalmar läns museum och Järeda hembygdsförening pengar från Länsstyrelsen Kalmar län och från Kalmar läns hembygdsförbunds stiftelse Håkansonska fonden för att undersöka gården närmare. Nu har undersökningarna resulterat i en rapport och en film. Vi har också genomfört en informationsdag för hembygdsförbundet på plats i Fröreda.

Se filmen om Fröreda Storegård, (youtube.com, nytt fönster)

Dendrokronologisk provtagning och byggnadsantikvarisk undersökning av Fröreda Storegård (pdf)

Tack till Lisbeth Lennartsson, Kalmar läns hembygdsförbund, för att vi fått låna delar av hennes film från Fröredadagen. Hennes film i sin helhet hittar du på Youtube (nytt fönster).