Tidsresor för förskolebarn

I det här projektet har Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund genomfört tidsresor med förskolor i sin hemmiljö. Med tidsresan som metod får barnen möjlighet till ett fantastiskt generationsmöte med hjälp av museet och den lokala hembygdsföreningen. Genom tidsresan lär barnen sig om sin egen historia och får en upplevelse för platsen där de bor! Kalmar läns museum tar med kläder och rekvisita och den lokala hembygdsföreningen står för lokal, kunskap och ideell tid.

Inom projektet genomför Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund 12 tidsresor, en i varje kommun. Projektet riktar sig i första hand till de små orterna och den lokala förskolan som ligger närmast hembygdsgården. 

Projektet är ett samarbete mellan Kalmar läns museum, Kalmar Läns Hembygdsförbund, lokala hembygdsföreningar och en närliggande förskola.

I projektet har vi arbetet tillsammans med följande hembygdsföreningar:

 • Målilla Hembygdsförening, Hultsfreds kommun
 • Föra Hembygdsförening, Borgholms kommun
 • Ljungby Hembygdsförening, Kalmar
 • Fliseryds hembygdsförening, Mönsterås
 • Algutsboda Hembygdsförening, Emmaboda kommun
 • Torsås Hembygdsförening, Torsås kommun
 • Sandby-Gårdby Hembygdsförening, Mörbylånga kommun
 • Nybro Hembygdsförening, Nybro kommun
 • Västra Eds Hembygdsförening, Västerviks kommun
 • Rumskulla Hembygdsförening, Vimmerby kommun
 • Fagerhults hembygdsförening, Högsby kommun
 • Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult, Oskarshamns kommun

Projektets period

1 december 2022 – 31 november 2023

Målgrupp

Förskolebarn i åldern 4-5 år

Plats

Lokala hembygdsföreningar i Kalmar län

Finansiär

Irene och Bo Adolfssons stiftelse