Unika historiska Kalmar län

Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att näringslivsutveckla kulturarvet i regionen i samarbete med småföretag och föreningar.

Med utgångspunkt i historien ska projektet skapa former för att berätta nya och gamla historier som ger sammanhang och perspektiv. Detta bidrar till att fler besökare nyttjar kulturarvet vilket skapar möjligheter för regional tillväxt genom nya produkter för besöksnäringen.

Vi vill att fler människor ska upptäcka Kalmar läns rika kulturarv. Besöka platser, ta del av kulturarv och berättelser samt börja fundera på varför det idag ser ut som det gör. När företag och föreningar paketerar kulturarvet på ett attraktivt sätt kommer vi att se ett ökat intresse för platser, människoöden och vår gemensamma historia.

Kulturarv är allt från förhistoria till de värden som vi skapar idag. Det kan vara gravar, borgar och runstenar, men också industrihistoria, mopeder och musik. Vi vill ge förutsättningar för att paketera kulturarvet så att det skapar upplevelser som levandegör historier och berättelser på olika platser – med våra prioriterade målgrupper i centrum.

Genom nytänkande och ny teknik vill vi underlätta tillgänglighet och nyttjande av kulturarvet. Samarbete mellan olika aktörer gör att vi kan knyta ihop olika platser och teman. Detta bidrar till att skapa upplevelser som ger inspiration och minnen för livet.

När vi paketerar kulturarvet för våra målgrupper skapar vi möjligheter till utveckling för länets företag. Affärsutveckling och nya produkter innebär att företag kan växa och skapa nya marknader. På så vis bidrar vi till tillväxt i näringslivet – både de enskilda företagen och Kalmar län.

Projekttid

Januari 2021 till april 2023

Projektägare och samarbetspartners

Kalmar kommun och Kalmar läns museum är projektägare. Övriga partners är Emmaboda kommun, Hultsfreds kommun, Högsby kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Oskarshamns kommun, Torsås kommun, Vimmerby kommun, Västerviks kommun, Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Destination Kalmar, Kalmar läns hembygdsförbund och Ölands hembygdsförbund.

Projektet finansieras av deltagande aktörer. Huvudfinansiärer är Region Kalmar län och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Unika historiska Kalmar läns logotyp                  Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp