Kalmar läns Kulturarvsportal

Tänk om kulturskyltar kunde fungera som portaler till andra tider där vi kan möta människor och deras berättelser! Det var den övergripande visionen med ett nytt länsövergripande skyltsystem som nu har blivit verklighet.

Skyltsystemet har växt fram inom projektet Unika historiska Kalmar län och har utvecklats i samverkan med representanter från kommuner, närings- och föreningslivet, Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län, länets hembygdsförbund, Tillväxtverket, Riksantikvarieämbetet och Kalmar läns museum. Det har dessutom ingått konstruktörer, en formgivare och en tillgänglighetskonsult i arbetsgruppen. Efter projektets slut kommer Kalmar läns museum ta över konceptet och tillsammans med lokala och regionala samarbetspartners ta ett långsiktigt ansvar för tillsyn och förvaltning av skyltarna.

Kulturarvsportalen i Berga, Högsby kommun.

Skyltarnas koncept

Skyltarna ska fungera som en tidsreseportal som synliggör och sprider kunskap om platsens kulturarv och en mötesplats där besökare kan ta del av bygdens berättelser samt forma platsens framtida historia. 

Skyltsystemets koncept är att det ska bidra till platsutvecklingen i länet genom att skapa mötesplatser kring kulturarvet. Här ska besökaren kunna lyssna på berättelser, titta på filmmaterial eller till exempel ta en ljudkarta som besökaren kan använda för att gå runt och upptäcka alla platsens spännande berättelser. I förlängningen finns idéer om att addera deltagandefunktioner så att besökaren kan lämna sina egna berättelser om platsen och på så sätt vara medskapare kring dess historia.

Skyltsystemet består av ett flexibelt modulsystem som företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner med flera kan beställa i olika utformning och prisklasser. Det innebär att beställaren kan få en helt skräddarsydd lösning. Skyltarnas material kopplar an till länets främsta material: trä, glas och sten.

Skyltkatalog (pdf)

Här finns skyltarna

Skyltarna är placerade på de platser där projektet län bedrev platsutveckling. De har blivit väl mottagna av platsens boende, företag och föreningar eftersom dessa var också delaktiga i skapandet av skyltarna. Vissa föreningar planerar att ha en särskild invigning av sin skylt.

  • Bergkvara: i hamnen
  • Vissefjärda: vid Vissefjärda kyrka
  • Rockneby: vid Allaktivitetshuset
  • Gullringen: vid biblioteket (montering pågår)
  • Virserum: i parken vid bron (montering pågår)
  • Västervik: vid Träbåtsbryggan (montering pågår)
  • Påskallavik: i hamnen
  • Berga: vid stationen
  • Mörbylånga: Skansgatan i Sockerbruksområdet
  • Nybro: Badhusparken, bakom simhallen vid lekplatsen