KLaB

Sedan 2015 pågår ett samarbete mellan Kalmar kommun, Kalmar läns museum, ateljén på Kalmar konstmuseum och Byteatern Kalmar Länsteater som heter KLaB och som arbetar med arbeta med estetiska lärprocesser i skolan. Sedan 2020 är det en permanent kultursatsning finansierad av utbildningsnämnden i Kalmar kommun och Södermöre kommundelsnämnd. Satsningen ska ge fler möjligheter att integrera kulturella och konstnärliga uttrycksformer och sammanhang i skolan. 

Kalmar kommun ger projektstöd till Kalmar läns museum och Byteatern Kalmar Länsteater motsvarande en halvtids pedagogtjänst. Stödet möjliggör att länsmuseet kostnadsfritt kan erbjuda olika pedagogiska aktiviteter för Kalmar kommuns grundskoleelever.  

Samarbeta med oss

Vi vill gärna samarbeta med skolor och elever i olika former. Vi erbjuder olika program till er att boka in er på gratis. Har ni idéer där vi skulle kunna vara en resurs för er så hör gärna av er till någon av oss. Vi är öppna för nya idéer och vill gärna prova nya grepp att arbeta med kulturen i skolan.

Kalmar läns museum

Kontaktperson: Helen Andersson

Tfn: 0480-45 13 85
E-post: helen.andersson@kalmarlansmuseum.se

Ateljén Kalmar konstmuseum

Kontaktpersoner: Monica Alskans & Ann-Helen Franksson-Rundqvist

Tfn: 0480-45 30 56
E-post: ateljen@kalmar.se

Byteatern Kalmar Länsteater

Kontaktperson: Emilia Christiansson (Helena Rouditou-Andersson är tjänstledig hösten 2022)

Tfn: 0480-43 44 63
E-post: emilia@byteatern.se
www.byteatern.se