Minns ditt 50- och 60 tal – en resa i tiden med kläder och kaffebröd

Med mannekänguppvisning och kaffebröd åker Kalmar läns museum på turné till äldreboenden runt om i hela länet för att bjuda på modevisning med 50- och tals kläder och tidstypiskt fika. Ett nytt turnerande koncept ska ge boende på äldreboenden en festlig upplevelse i vardagen. Den gemensamma upplevelsen ger förutom en trevlig stund, nya samtalsämnen och gemensamma beröringspunkter som man kan återkomma till under lång tid.

För att förlänga upplevelsen kommer boendet att få ett bildspel med information om kläderna de har sett under modevisningen men också om tidsandan och livet i allmänhet under 50- och 60-talet.  Tidsperioden är vald då det är den tid då de flesta boende minns bäst. Genom tidigare projekt har vi erfarenhet av att detta stimulerar minnen och skapar samtal mellan personalen och de boende. 

Sedan hösten 2022 har totalt 48 besök gjorts i länets alla kommuner. Två pedagoger från Kalmar läns museum är på plats vid varje besök och genomför tillsammans 11 olika klädombyten. Kläderna är originalkläder från den pedagogiska kostymateljén på Kalmar läns museum. Under hösten 2023 kommer tredje och sista delen av projektet att genomföras med ytterligare 29 besök. Därefter kommer samtliga äldreboenden i Kalmar län ha fått ett besök av ”Minns ditt 50- och 60-tal”.

Projektägare

Kalmar läns museum

Projektets period

1 juni 2022 31 december 2023

Målgrupp

Boende på äldreboenden i Kalmar län

Plats 

Äldreboenden i Kalmar län

Finansiär

Irene och Bo Adolfssons stiftelse