Tedans med kulturhistorisk frågesport

Länsmuseet och Jan Ottosson kvartett kommer att genomföra tedanser med dans och lokalhistorisk frågesport på tio olika träffpunkter i Kalmar kommun. Projektet sker i samverkan med omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.

Publiken kommer få lyssna och dansa till levande jazzmusik som varvas med en kulturhistorisk frågesport om välkända platser i Kalmar utifrån låtarnas titlar. Låtarna kommer från den senaste skivan med titeln ”Jazz på Kalmaritiska”. Låtarna har fått namn efter olika platser i staden som Kattrumpan, Söderport, Esplanaden, Sylvanderparken och husen Tripp trapp trull. 

Tedanserna kommer att först och främst vara för de som bor på ett serviceboende i anslutning till träffpunkterna och deras anhöriga. I mån av plats är övriga intresserade välkomna efter anmälan.

Vi ser att programmet på ett konkret sätt höjer livskvaliteten för målgruppen genom att vi arbetar med många olika sinnen och uttryck. Det är en upplevelse att få se och lyssna till en levande jazzorkester ihop med andra, att få dansa och känna rörelseglädje utifrån sina egna, individuella förutsättningar och att delta i en bildrik frågesport som är knuten till de olika platserna och melodierna, att glädjas och minnas tillsammans. Vi vill leverera en festlig och högkvalitativ upplevelse utöver det vanliga, en riktig guldkant på vardagen!

Projektets period

Oktober 2023 – maj 2023